Microsoft Yazılım Geliştirme Temelli Sertifika Programı; MTA (Microsoft Tecnology Associate) 98-361 Software Development Fundamentals

Microsoft Yazılım Geliştirme Temelli Sertifika Programı; MTA (Microsoft Tecnology Associate) 98-361 Software Development Fundamentals

  •  14 Şubat 2020 Cuma
  •  560 Görüntüleme
  •  Yazdır


MTA (Microsoft Technology Associate) sertifika Sınavı Microsoft tarafından yapılmaktadır ve Uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Eğitimin İçeriği :

Bilişim sektöründe sertifikasyonun önemi

MTA (Microsoft Technology Associate) sertifikanızın olması size ne sağlar?
Software Development Fundamentals kursu hangi konuları içerir?
98-361 sınavına nasıl girilir?
Ders 1: Programlamaya Giriş
Programlamayı anlamak
Algoritmalara giriş
C# programlama diline giriş
Karar yapıları
Koşul (if) İfedeleri
If-Else ifadeleri
Switch ifadesi
Tekrarlı yapılar
While döngülerini anlamak
Do-While döngülerini anlamak
For döngülerini anlamak
Foreach döngülerini anlamak
Özyinelemeyi  (recursion) anlamak
İstisna yönetimi (exception handling)
İstisna yönetimi
Try-Catch-Finally bloklarını kullanmak
 
Ders 2: Nesne Yönelimli Programlama
Nesneler (objects)
Nesne yönelimli (object-oriented) programlamaya giriş
Sınıfları (class) anlamak
Değer ve referans tipleri
Yapıları (struct) anlamak
Bellek kullanımını anlamak
Kapsülleme (encapsulation)
Erişim belirleyiciler (access modifiers)
Miras alma (inheritance)
Soyut (abstract) ve mühürlü (sealed) sınıflar
Object sınıfından miras alma
Tipler arası dönüşüm (casting)
Çok biçimlilik (polymorphism)
Override ve New ifadeleri
Arabirimler (Interfaces)
 
Ders 3: Yazılım Geliştirme
Uygulama yaşam döngüsü yönetimi
İhtiyaç analizi
Tasarım süreci
Yazılım geliştirme
Yazılım testleri
Sürüm yönetimi
Yazılımı test etme
Test metotları
Test seviyeleri
Veri yapıları
Dizileri (arrays) anlamak
Kuyruklar (Queues)
Yığınlar (Stacks)
Bağlı listeler (linked lists)
Sıralama algoritmaları
BubbleSort
QuickSort
 
Ders 4: Web Uygulamaları
Web sayfası geliştirme
HTML
CSS (Cascading Style Sheets)
JavaScript
İstemci-Sunucu (Client-Server) Programlama
ASP.NET uygulama geliştirme
ASP.NET sayfalarının yaşam döngüsü ve olay modeli
Durum yönetimi (state management)
IIS ile web hosting
IIS( Internet Information Services)
Sanal dizin ve web sitesi tanımlamak
Web uygulamalarını dağıtmak
Web servislerini dağıtmak
SOAP
WSDL
Web servisleri
Web servislerini kullanmak
 
Ders 5: Masaüstü Uygulamaları
Windows forms uygulamaları
Windows formu tasarlamak
Windows formu olay modeli
Görsel miras alma (visual inheritance)
MDI (Multiple Document Interface) uygulamalar
Konsol uygulamaları
Komut satırı parametreleri
Windows servisleri
Windows servis oluşturmak
 
Ders 6: Veritabanları
İlişkisel veritabanları
Veritabanlarını anlamak
İlişkisel veritabanı konsepti
İlişkisel veritabanı tasarımını anlamak
Varlık ilişki diyagramarı
Veri normalizasyonları
Sorgular
SQL sorguları
Saklı yordamlar (stored procedures)
Veritabanı bağlantı yöntemleri
Düz metin dosyaları
XML
DataSet
 
Sertifika Sınavına Hazırlık Sorularının Çözülmesi
 
 

Eğitimci: 

Mahmut ATİK, Hüseyin ÖVER

Serdar ASARKAYA, Kemal ÖZLÜ


Tarih:

29 Şubat- 1, 7 , 8, 14,15,21,22 Mart günleri yapılacaktır.


Eğitim Saati:

Toplamda 64 Saat


Eğitim Bedeli : 500 TL


Detaylı bilgi için;

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 2. Sok. Park Plaza No:11-12-14  TOKAT

Eposta: togusem@gop.edu.tr

Tlf: (0 356) 212 10 47 


ÖdemeBilgileri

TOGÜ Döner Sermaye Hesabı (Ziraat Bankası Tokat Merkez Şubesi)

 IBAN: TR49 0001 0026 3735 2156 4451 94


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 2. Sok. Park Plaza No:11-12-14 TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.