SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Kursu

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Kursu

  •  10 Şubat 2020 Pazartesi
  •  715 Görüntüleme
  •  Yazdır

Eğitimin İçeriği :

Araştırmacılar sosyal bilimler ve fen bilimlerine yönelik çeşitli alanlarda veri setleri oluşturmaktadır. Oluşturulan veri setleri, istatistiksel tekniklerle analiz edildikten sonra anlamlı sonuçlar elde edilmektedir. İstatistiksel analiz aşaması, istatistik programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu amaç kapsamında SPSS en sık kullanılan yazılımlardan biridir.
SPSS, istatistiksel analiz için yaygın olarak kullanılan güçlü ve kolay bir programdır. Analiz kapasitesi ve kullanım kolaylığı sebebi ile SPSS, araştırmacılar tarafından son derece tercih edilen bir veri analizi yazılımıdır. Bu kurs kapsamında SPSS programı ile temel istatistiksel analiz tekniklerinin uygulanmasına ilişki konular anlatılacaktır. Bu kursun temel amacı; katılımcılara SPSS kullanımı ile ilgili gerekli analiz becerisini kazandırmaktır. Kurs sonunda katılımcılar SPSS ile kendi verileri üzerinden temel istatistiksel analiz tekniklerini uygulayabilecek sağlam bir temel edinecektir. Kurs boyunca temel istatistiksel veri analizi uygulamalarına yönelik aşağıda belirtilen özgün konu başlıkları bulunmaktadır:
✓ SPSS menülerine giriş
✓ SPSS ile veri girişi ve temel veri manipülasyonları
✓ SPSS ile frekans analizi ve tanımlayıcı istatistiksel analizler
✓ SPSS ile normallik testleri
✓ SPSS ile parametrik hipotez testleri
- Tek örneklem t-testi
- Bağımsız örneklemler t-testi
- Eşleştirilmiş örneklemler t-testi
- Varyans analizi (ANOVA)
- Tekrarlı ölçüm analizi
- Parametrik Post hoc çoklu karşılaştırma testleri
 
✓ SPSS ile parametrik olmayan hipotez testleri
- Tek örneklem işaretli sıra testi
- Mann-Whitney testi
- Wilcoxon bağımlı örneklemler testi
- Kruskal-Wallis testi
- Friedman testi
- Parametrik olmayan Post hoc çoklu karşılaştırma testleri
- Ki-kare bağımsızlık testleri
 
✓ SPSS ile korelasyon analizleri ve ilişki katsayıları
- Pearson, Spearman ve Kendall korelasyon analizi
- Kısmi korelasyon analizi
- Cramer-Phi katsayıları


Eğitimci: 

Dr. Öğr. Üyesi Emre DÜNDER


Tarih:

29 Şubat- 1 Mart 2020


Eğitim Saati:

Toplamda 16 Saat


Eğitim Bedeli : 600 TL

Öğrenci          : 500 TL

Detaylı bilgi için;

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 2. Sok. Park Plaza No:11-12-14  TOKAT

Eposta: togusem@gop.edu.tr

Tlf: (0 356) 212 10 47 


ÖdemeBilgileri

TOGÜ Döner Sermaye Hesabı (Ziraat Bankası Tokat Merkez Şubesi)

 IBAN: TR49 0001 0026 3735 2156 4451 94

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 2. Sok. Park Plaza No:11-12-14 TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.