Misyon ve Vizyon

MİSYON                                                                                                                                                                      
Ülkemizin, özellikle de Üniversitemizin bulunduğu bölgenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasına ve 
gelişmesine yönelik bilimsel içerikli, araştırmalar ve proje çalışmaları hazırlayarak evrensel ölçekte bilgi 
üretilmesine ve bilim dünyasının ve toplumun çağdaş bilgi birikiminin gelişimine katkıda bulunmak.


 VİZYON                                                                                                                                                                                
Akademik ve bilimsel bilginin, toplumsal fayda oluşturacak şekilde uygulamasını yaparak, hem ulusal 
hem de uluslararası alanda bilinen saygın bir  bilgi üretme ve uygulama merkezi olmak.   

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 2. Sok. Park Plaza No:11-12-14 TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.